Corporate Profiles

Our passion for the very best in technology, quality and service is at the heart of our commitment to you wherever you are in the world.

 

 

 
Bridgestone Bandag Retread Center   |    ศูนย์บริการยางหล่อดอก บริดจสโตน-บันแดก
 
ศูนย์บริการยางหล่อดอกบริดจสโตน-บันแดก ตั้งอยู่ ณ โรงงาน หนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ใช้สอย 3,444 ตารางเมตร ทำการผลิตยางหล่อดอกสำหรับลูกค้าภายในประเทศ เพื่อให้บริการธุรกิจยางรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมยางหล่อดอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่พร้อมสรรพไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตลอดจนห้องอบรมที่ทันสมัย และห้องนิทรรศการที่จัดแสดงครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
 
 
ที่ตั้ง 75 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3632-6481-3
โทรสาร 0-3632-6483
 
 
Bridgestone/Firestone Training & Communication Center   |    ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ บริดจสโตน/ไฟร์สโตน
 
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ บริดจสโตน/ไฟร์สโตน ตั้งอยู่ ณ โรงงาน หนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยห้องฝึกอบรมทางด้านเทคนิคปฏิบัติการ และศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในเอเชีย-โอเชียเนีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลความรู้ด้านการขายและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ บริดจสโตนและไฟร์สโตน ให้กับบุคลากรและผู้แทนจำหน่าย รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้แทนจำหน่ายอีกด้วย
 
 
ที่ตั้ง 75 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3638-0121-2
โทรสาร 0-3638-0120
 
 
Thai Bridgestone Proving Ground   |    สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน
 
สนามทดสอบยางแห่งแรกในประเทศไทย จากการจำลองแม่แบบ สนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสนาม ทดสอบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของ โลก บนเนื้อที่ 52,000 ตารางเมตร ณ โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยการจำลองสภาพพื้นถนนทางหลวงในประเทศไทยทุกแบบ โดยมีเป้าหมายให้ทุกตารางเมตรบนสนามทดสอบ แห่งนี้เป็นสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยระยะทาง 2.5 กิโลเมตร กับบทพิสูจน์ของประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
ที่ตั้ง 99 หมู่ 3 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 0-3671-7079-82
โทรสาร 0-3671-7085
 
 
TBSC Logistic Co., Ltd.   |    บริษัท ทีบีเอสซีโลจิสติกส์ จำกัด
 
ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจให้ ผู้แทนจำหน่ายในการวางแผน การประกอบธุรกิจ
 
ก่อตั้งบริษัท:       22 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน:    10 ล้านบาท
เปิดดำเนินการ:   1 พฤศจิกายน 2544
 

ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า บริดจสโตน (รังสิต)

ที่ตั้ง 14/3 ถนนพหลโยธิน กม.33 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2516-9954, 0-2516-9472
โทรสาร 0-2516-1619
 

 

ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า บริดจสโตน (หนองแค)

ที่ตั้ง 75 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3637-0478
โทรสาร 0-3632-5109
   

 

ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า บริดจสโตน (กรุงเทพฯ/สาธุประดิษฐ์)

ที่ตั้ง 3729/12 ซอยราษฎร์อุทิศ 1 ถนนสาธุ ประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2295-3607
โทรสาร 0-2295-3609
   

 

ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า บริดจสโตน (ชลบุรี)

ที่ตั้ง 60/1 หมู่ที่ 2 ถนนบายพาส ตำบลหนอง ช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3879-9608-12
โทรสาร 0-3879-9613
   
 
Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd.   |    บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
จำหน่ายและดำเนินการทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ "บริดจสโตน"และ "ไฟร์สโตน" ที่ผลิตภายในประเทศจากบริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด และบริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ
 
ก่อตั้งบริษัท:       10 ตุลาคม 2533
ทุนจดทะเบียน:    50 ล้านบาท
เปิดดำเนินการ:   1 มกราคม 2534
 
ที่ตั้ง 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2636-1505-32
โทรสาร 0-2636-1543-4
 
 
Bridgestone A.C.T. (Thailand) Co., Ltd.   |    บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
 
จำหน่ายและให้บริการเปลี่ยนยาง อะไหล่รถยนต์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด
 
ก่อตั้งบริษัท:       1 เมษายน 2551
ทุนจดทะเบียน:    500 ล้านบาท
เปิดดำเนินการ:   1 เมษายน 2551
 
ที่ตั้ง เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-2000
โทรสาร 0-2642-0323